DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tại sao lại cần
tái cấu trúc doanh nghiệp

Không ít doanh nghiệp đã đẩy mạnh phát triển, mở rộng cơ hội kinh doanh khi thị trường thuận lợi nhưng thiếu chiến lược kinh doanh bền vững, bộ máy xây dựng cồng kềnh. Vì vậy khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đối diện với những tổn thất nghiêm trọng trong trung và dài hạn.

Khi đó, việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc từ một tổ chức tư vấn uy tín là cần thiết để gỡ bỏ những cản trở từ nội bộ cũng như từ yếu tố bất ngờ ngoài thị trường để tiếp tục quá trình phát triển của doanh nghiệp. Thông qua các giải pháp tái cấu trúc, doanh nghiệp sẽ có một mô hình kinh doanh, vận hành, văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức... tốt hơn và giúp cho doanh nghiệp có sức bật lớn hơn.

about-1
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Giúp doanh nghiệp
phát triển bền vững

Thông qua các giải pháp tái cấu trúc, doanh nghiệp sẽ có một mô hình kinh doanh, vận hành, văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức... tốt hơn và giúp cho doanh nghiệp có sức bật lớn hơn dựa trên các tiêu chí sau:

danh mục dịch vụ

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc
của chúng tôi

Để thực hiện việc tái cấu trúc một cách toàn diện, Safin sẽ thực hiện khảo sát toàn diện và xây dựng một bản báo cáo đánh giá tổng thể thực trạng của công ty. Từ đó Safin sẽ xây dựng phương án và kế hoạch tái cấu trúc khả thi, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp cũng như mong muốn của ban lãnh đạo công ty.

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà Safin có thể cung cấp một giải pháp toàn diện hoặc cung cấp các gói tư vấn tái cấu trúc như sau:

Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp.

Chi phí doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc chi phí, quy mô doanh nghiệp.

Quy trình sản xuất

Tư vấn tái cấu trúc quy trình sản xuất doanh nghiệp

Nhân sự

Tư vấn tái cấu trúc nhân sự cho doanh nghiệp.

7

Liên hệ tư vấn

1800-646-898 (24/7)
0+

Khách hàng
tổ chức

0k+

Nhà đầu tư
cá nhân

0k

Tổng mệnh giá
đã phân phối (tỷ đồng)

0%

Mức tăng trưởng
năm 2021