Đội ngũ Ban điều hành Safin

Ban lãnh đạo Safin

9be8926cf7823edc6793 (1)

Ông Nguyễn Trung Hưng

Nhà sáng lập - Giám đốc công ty

Nguyen Huu Tuan

Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Giám đốc Vận hành

Doan Thi Lien

Bà Đoàn Thị Liên

Phó Giám đốc IB

Quang Lan Anh

Bà Quản Lan Anh

Phó Giám đốc Nghiệp vụ và Nguồn vốn

Đội ngũ head Safin

Cao The Vinh

Ông Cao Thế Vinh

Giám đốc bán lẻ

HoangThi Loan

Bà Hoàng Thị Loan

Trưởng nhóm Phát triển phần mềm

z2827690426575_e02514f878cc8aae2144bc8d51978293

Bà Phạm Thị Hồng Tươi

Kế toán trưởng

Nguyen Thi Yen

Bà Nguyễn Thị Yến

Senior IB