Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa CTCP Safin và CTCP Đầu tư Hải Phát